Wettelijke Vermeldingen

Deze site biedt gebruikers algemene en/of bijzondere informatie van allerlei aard. Behoudens zware of opzettelijke fout kan Hakacia echter niet aansprakelijk worden gesteld, noch voor de interpretatie ervan of de manier waarop de gebruiker de informatie kan gebruiken.

Deze website kan links bevatten naar andere websites die door derden worden beheerd. Dergelijke links worden slechts vermeld voor het comfort van de gebruiker. Hakacia oefent geen enkele controle uit over de voornoemde websites en aanvaardt bijgevolg geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud of de werking van deze sites. Het gebruik van links naar deze websites betekent niet dat Hakacia de inhoud ervan goedkeurt, noch impliceert dit enige band tussen Hakacia en de beheerders van deze websites.

De intellectuele eigendomsrechten van de website en de onderdelen ervan behoren exclusief toe aan Hakacia. Het is dus strikt verboden deze site geheel of gedeeltelijk, in welke vorm ook en door welk middel ook, te kopiëren, aan te passen, te vertalen, openbaar te verspreiden, te verhuren of in enige andere vorm te exploiteren of te wijzigen.